CAD-CAM

CAD-CAM projektiranje
Računalno projektiranje i robotska izrada
Skraćenica CAD-CAM u stomatologiji označava računalno potpomognuto oblikovanje i izrazito preciznu, robotiziranu izradu protetskih zubnih nadomjestaka. Uporabom navedene tehnologije dovoljan je samo jedan posjet zubnom liječniku kako bi se pokrenuo postupak izrade nadmojeska. Zubni tehničar u suradnji sa stomatologom pomoću računala definira konture krunica i mostova. Po završetku projektiranja, radovi se velikom preciznošću strojno bruse iz gotovih keramičkih blokova, ručno dorađuju i poliraju te konačno implantiraju u usnu šupljinu.
CAD-CAM laserski izbrušeni rad
Ordinacija
Usluge
Kontakt
Telefonsko rezerviranje termina:
+385 52 216 344

Email adresa:
ordinacija@implantologija-busic.com

Adresa ordinacije:
Marianijeva 11
52100 Pula, Hrvatska